تبلیغات
مگا دانلود
مگا دانلود

 • خوش آمدید
عضویت ...
 

Power Data Recovery v4.1.2 - نرم افزار بازیابی داده

 

Power Data Recovery یکی از نرم افزار های بازیابی اطلاعات قدرتمند در نوع خود می باشد زیرا یکی از سریع ترین و موثر ترین در بین دیگر نرم افزار های بازیابی اطلاعات است.

Power Data Recovery یک نرم افزار بازیابی فایل فقط خواندنی و بازیابی داده می باشد. این نرم افزار کمک بسیاری برای بازیابی تمام داده ها حتی در صورت پاک شدن اتفاقی، فرمت و یا پارتیشن بندی، مشکل سیستم و یا ویروس سکتور به سکتور دستگاه شما را اسکن کرده و داده های از بین رفته را بازیابی می کند. Power Data Recovery قابلیت پویش عمیق با تحلیل نوع داده های خام قابلیت تشخیص فایل هایی مانند فایل آفیس، تصاویر و گرافیک های دیجیتالی، فایل های ویدئویی و صوتی و غیره را داراست.

Power Data Recovery v4.1.2 - نرم افزار بازیابی داده

کارایی های نرم افزار:

 • بازیابی داده ها بعد از پاک شدن و فرمت کردن
 • بازیابی داده های قسمتی از هارد که پارتیشنبندی نشده است
 • بازیابی داده های خراب شده از FAT
 • بازیابی داده بعد از پارتیشن بندی مجدد FDISK
 • بازیابی داده از یک ذستگاه خراب شده حتی به صورت فیزیکی
 • بازیابی داده بعد از خرابی بوت MBR
 • بازیابی داده از هارد دیسک درایو، کارت حافظه دوربین، USB درایو، حافظه Zip، فلاپی دیسک
 • بازیابی داده از هر خطای فیزیکی که باعث آسیب دیدن شده است
 • حجم بسیار پایین نرم افزار و سرعت بالای بازیابی

 

Power Data Recovery یکی از نرم افزار های بازیابی اطلاعات قدرتمند در نوع خود می باشد زیرا یکی از سریع ترین و موثر ترین در بین دیگر نرم افزار های بازیابی اطلاعات است.

Power Data Recovery یک نرم افزار بازیابی فایل فقط خواندنی و بازیابی داده می باشد. این نرم افزار کمک بسیاری برای بازیابی تمام داده ها حتی در صورت پاک شدن اتفاقی، فرمت و یا پارتیشن بندی، مشکل سیستم و یا ویروس سکتور به سکتور دستگاه شما را اسکن کرده و داده های از بین رفته را بازیابی می کند. Power Data Recovery قابلیت پویش عمیق با تحلیل نوع داده های خام قابلیت تشخیص فایل هایی مانند فایل آفیس، تصاویر و گرافیک های دیجیتالی، فایل های ویدئویی و صوتی و غیره را داراست.

Power Data Recovery v4.1.2 - نرم افزار بازیابی داده

کارایی های نرم افزار:

 • بازیابی داده ها بعد از پاک شدن و فرمت کردن
 • بازیابی داده های قسمتی از هارد که پارتیشنبندی نشده است
 • بازیابی داده های خراب شده از FAT
 • بازیابی داده بعد از پارتیشن بندی مجدد FDISK
 • بازیابی داده از یک ذستگاه خراب شده حتی به صورت فیزیکی
 • بازیابی داده بعد از خرابی بوت MBR
 • بازیابی داده از هارد دیسک درایو، کارت حافظه دوربین، USB درایو، حافظه Zip، فلاپی دیسک
 • بازیابی داده از هر خطای فیزیکی که باعث آسیب دیدن شده است
 • حجم بسیار پایین نرم افزار و سرعت بالای بازیابی

دانلوددانلود رایگان نرم افزار بازیابی اطلاعات (حجم : 1.80 مگابایت)
رمزرمز عبور فایل : www.fdl.ir
سایتمنبع

ادامه مطلب Power Data Recovery v4.1.2 - نرم افزار بازیابی داده